Van 1985 tot 1999

1985- 10 jarig bestaan

Uniformen

01.KNFNa tien jaar er naar uit te hebben gekeken en de nodige middelen te hebben verzameld was de tijd aangebroken dat de harmonie in een echt uniform gestoken kon worden. Op Woensdag 30 Maart 1984 bood de firma Pisa in Cafe de Nachtegaal de leden van de harmonie de gelegenheid te kiezen uit een aantal voorgeselecteerde uniformen.
Bij de gelegenheid van het tien jarig bestaan van de harmonie konden de nieuwe uniformen gepresenteerd worden tijdens een culturele manifestatie gehouden op Zondag 17 Maart 1985 in de grote zaal van de Belleman.

02.1985

 

 

 

 

 

 

03.JanHaarmans

Voorzitter Jan Haarmans

Receptie
Op vrijdag avond 31 Mei 1985 werd er door het bestuur van de harmonie gerecipieerd ter gelegenheid van het tweede lustrum van de vereniging. Dit vond plaats in een feesttent die opgericht was op het Martinusplein in Dommelen. De receptie werd geopend door de Hr. Haarmans, voorzitter van de Dommelecho.

 

 

 

 

 

Tijdens deze receptie vond de bekrachtiging plaats van de benoeming van twee ereleden van de harmonie, middels de uitreiking van een oorkonde en een keramisch herdenkingsschild. Het betrof hier de heren Jef Luyckx en Toon Meulendijks.

06.OorkondesBeide heren waren de oprichters van de harmonie en derhalve werkers van het eerste uur, die hun niet aflatende pogingen om te komen tot een muziekkorps in Dommelen, met succes bekroond zagen. Voorts was Jef de eerste negen jaren voorzitter en Toon Dirigent, muzikaal docent en zeven jaar bestuurslid van de Harmonie.

04.JanSjef05.JanToon.lg

 

 

 

 

 

 

 

Nadat de benoeming van de ereleden had plaatsgevonden kon de receptie ten aanvang worden genomen waarbij het bestuur en de nieuwe ereleden de gelukwensen in ontvangst konden nemen.

07.Bestuur

Het betuur van harmonie de Dommelecho en haar ere leden. Op deze foto van links naar rechts: Voorzitter Jan Haarmans, Drigent en Erelid Toon Meulendijks, Erelid Jef Luyckx, Penningmester Johan van der Werf, Bestuursleden Frans van Deuren, Maarten Panis, en Joop Cootjans. Niet op de foto, de Secretaris Frans Rieter. 

 

Tijdens de receptie werd door velen lovend het woord gevoerd waaruit bleek dat de harmonie zich de voorliggende tien jaren had waar gemaakt, zowel in de Dommelse gemeenschap als daarbuiten.

De woorden werden met giften ondersteund zoals bijvoorbeeld door de Hr. Putmans die namens de directie van de brouwerij een saxofoon aanbood. Verder werd er gesproken door de Wethouder de Hr. A. van Poppel namens het gemeentebestuur van Valkenswaard en door pastoor van Gastel van de Martinusparochie van Dommelen.

Pastoor van Gastel

Pastoor van Gastel

Wethouder van Poppel

Wethouder van Poppel

Dhr. Putmans

Dhr. Putmans

 

 

 

 

 

 

 

 

De receptie werd muzikaal omlijst door optredens van Harmonie de Dommelecho en door Fanfare EMOS uit Borkel en Schaft.

Festiviteiten in de tent op het Martinusplein.

12.Oberbayerenkapelle

Na afloop van de receptie op Vrijdag 31 Mei en de daarop volgende Zaterdag en Zondag respectievelijk 1 en 2 Juni vonden er muziekfeesten plaats in de voornoemde feesttent. Er traden diverse muziekkapellen uit de omgeving op. Op zaterdag 1 Juni werd om 20.00 uur gestart met een muzikale avond met hoogstaand amusementsniveau door optredens van onder andere ‘Oberbayerenkapelle’ uit woensel onderleiding van Antonio Capellino.

 

 

Op Zondag 2 Juni 1985 werd tijdens de eucharistieviering in de Martinuskerk in Dommelen door de Dommelecho en het gemengd koor ‘Die Deutsche Messe’ uitgevoerd.

1989: Voorzitter treedt terug, nieuwe voorzitter

Geert de Cock

Geert de Cock

Bij zijn herbenoeming in 1988 heeft de voorzitter Jan Haarmans aangegeven dat hij tot uiterlijk 1990 voorzitter wil blijven of zoveel eerder als een geschikte opvolger gevonden was. De Heer Geert de Cock, Notaris in Valkenswaard is bereid gevonden deze functie te aanvaarden wanneer de leden het daarmee eens zijn.

Tijdens de algemene ledenvergadering van Harmonie de Dommelecho gehouden op Dinsdag 14 Maart 1989 in Cafe de Nachtegaal in Dommelen, stelt de hr. Haarmans zijn voorzitterschap ter beschikking waarop de Hr. De Cock unaniem word verkozen tot nieuwe voorzitter van de Harmonie.

 

 

1994: 250 jarig bestaan van de Dommelsche Brouwerij

In 1994 bestaat de Dommelsche brouwerij 250 jaar. Dat wordt gevierd op Zaterdag 28 en Zondag 29 Mei 1994. Het initiatiefvoor de organisatie van dit feest komt geheel voor rekening van harmonie ‘de Dommelecho’ De Brouwerij heeft veel voor het verenigingsleven gedaan en voor ‘de Dommelecho’ in het bijzonder. De Dommelsche brouwerij was mede initiator bij de oprichting van de harmonie. Tijd om eens iets terug te doen. De harmonie bestuursleden Maarten Panis en Wim van Cleef vormen samen met Brouwerij afgevaardigden, Jan van de Kerkhof en Toke Duivis de stichting ‘Dommelse Evenementen’ De gehele harmonie zal zich inzetten om van deze verjaardag een geslaagd feest te maken.

Het evenement ‘Brouwerij festival’ werd georganiseerd voor de bevolking van groot Valkenswaard en bestond uit Drie delen. Op Zaterdag 28 Mei werd door de brouwerij zelf een grote open dag gehouden. Die zelfde avond ging om 17.00 uur het verenigingsfestival van start in de grote hal van Dommelsch welke voor deze gelegenheid werd ingericht met grote kroonluchters en andere feestelijke versieringen.Er vonden diverse optredens plaats verzorgd door valkenswaardse verenigingen waarvoor twee podia beschikbaar waren. Het laatste deel werd verzorgd door de Waalrese populaire bigband ‘Die lustigen bubn’.Op deze avond was de feesthal afgeladen vol.

De Schuimkoppen

De Schuimkoppen

16.HansvandeVelden

Op zondag stond deel drie op het programma. Het werd een dag met veel muziek. Liefst acht muziekkorpsen namen deel aan dit muziekfestival. Dat waren op de eerste plaats de vier corpsen uit groot Valkenswaard; UNA, Valkenieren, EMOS en de Dommelecho.

Lustigen Bubn

Lustigen Bubn

Rond drie uur werd hier de 10.000e begroet. Gedurende de optredens konden de bezoekers voor sterk gereduceerde consumptieprijzen genieten van Drankjes en hapjes. Heel Valkenswaard is uitgelopen. De Brouwerij kan alles bij elkaar terugzien op een zeer geslaagd weekend. En dat geld zeker ook voor de organisator, Harmonie ‘de Dommelecho’ die er hard voor hebben moeten werken maar er zelf ook veel plezier aan beleefd hebben.

 

 

 

1998: Onderscheiding Toon Meulendijks

19.ToongedecoreerdOp vrijdag 1 Mei 1998 ontving Toon Meulendijks, medeoprichter en eredirigent van Harmonie ‘de Dommelecho’ uit handen van Burgemeester H. Tops, Burgemeester van Valkenswaard, de versierselen die behoren bij de benoeming tot lid in de orde van Oranje Nassau. Hij was er even beduusd van zo schrijft De Kempener Koerier op 6 Mei. Het jaar ervoor ontving hij al, eveneens uit handen van Burgemeester Tops, de Cultuurpenning van de gemeente Valkenswaard en werd hij onderscheiden door de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen.

 

Naar aanleiding van zijn onderscheiding bracht ‘zijn harmonie’ bij hem aan huis een aubade.

20.SerenadeToon

 

 

Reacties zijn gesloten.