Opleidingen

Meisje met klarinetDe opleiding van leden van Harmonie De Dommelecho wordt meestal verzorgd door het Centrum voor Muziek en Dans te Valkenswaard. De coördinatie tussen het CMD en de harmonie is in handen van de Commissie Opleidingen.

Nieuwe leden van onze harmonie worden door ons ingeschreven bij het Centrum voor Muziek en Dans en beginnen aan het begin van het nieuwe schooljaar met hun opleiding. Instrumentkeuze is in principe vrij, maar soms kan het voorkomen dat het gewenste instrument niet voorradig is. In dat geval komt het nieuwe lid op de wachtlijst voor het betreffende instrument. Soms is het wel mogelijk om alvast op een ander instrument te beginnen. Voor een overzicht van de instrumenten die binnen de harmonie worden gespeeld kunt u op deze website kijken onder de rubriek “orkesten”. De meeste instrumenten zijn al geschikt voor 8 jarigen.

Binnen de harmonie streven we ernaar om leden zo snel mogelijk te laten kennis maken met spelen in een groep. We hebben hiervoor een opstaporkest en een leerlingenorkest. Nieuwe leerlingen krijgen ieder jaar in maart de kans om op onze jaarlijkse voorspeelmiddag (het Vaandelblazen noemen wij dat) alleen of met een groepje te laten horen wat ze allemaal geleerd hebben. In mei stromen deze leerlingen (in principe) door naar het opstaporkest, waar op hun niveau in groepsverband gemusiceerd wordt.

Doorstroming voor blazers naar het leerlingenorkest vindt plaats na het behalen van het A-diploma aan het CMD. Het A-examen wordt meestal gedaan aan het einde van het derde leerjaar. Doorstroming naar het groot orkest tenslotte kan gebeuren na het behalen van het B-diploma en/of een kleine voorspeelsessie voor de dirigent en een lid van de Commissie Opleidingen of de Muziekcommissie.

Aan het einde van elk seizoen spelen alle ensembles op het terrasconcert, ergens in Dommelen (houdt u daarvoor onze activiteitenkalender, elders op deze website, in de gaten). Bij deze gelegenheid speelt het leerlingenorkest ook enkele stukken samen met het groot orkest.

Natuurlijk zijn er door het jaar heen ook diverse andere optredens van onze opleidingsorkesten. Soms is dat bij gelegenheid van een concert van het grootorkest, maar soms gaan zij er ook alleen op uit, bijvoorbeeld voor een concert met een opleidingsorkest van een andere vereniging uit de regio. Bij onze harmonie betekent nog niet lid zijn van het grootorkest dus in geen geval alleen maar les hebben en wachten tot je eindelijk zover bent. Ook voordien is er al genoeg te beleven!

Mocht u meer informatie willen over de opleiding binnen onze harmonie, neemt u dan contact op via het contact formulier. Voor meer informatie over het Centrum voor Muziek en Dans, de daar gegeven lessen en de docenten verwijzen wij u naar de site van de gemeente Valkenswaard.

Reacties zijn gesloten.