Uw stemmen zijn geteld voor Friends 2021!

Velen van u hebben gevolg gegeven aan onze oproep om het programma van onze Friends-concerten in november mee samen te stellen. Daar zijn we heel blij mee! Zie de optie Friends in het menu hierboven. Komt u ook kijken en luisteren?

Uw stemmen zijn geteld voor Friends 2021!

Velen van u hebben gevolg gegeven aan onze oproep om het programma van onze Friends-concerten in november mee samen te stellen. Daar zijn we heel blij mee! Zie de optie Friends in het menu hierboven. Komt u ook kijken en luisteren?

Uw stemmen zijn geteld voor Friends 2021!

Velen van u hebben gevolg gegeven aan onze oproep om het programma van onze Friends-concerten in november mee samen te stellen. Daar zijn we heel blij mee! Zie de optie Friends in het menu hierboven. Komt u ook kijken en luisteren?

Uw stemmen zijn geteld voor Friends 2021!

Velen van u hebben gevolg gegeven aan onze oproep om het programma van onze Friends-concerten in november mee samen te stellen. Daar zijn we heel blij mee! Zie de optie Friends in het menu hierboven. Komt u ook kijken en luisteren?

Uw stemmen zijn geteld voor Friends 2021!

Velen van u hebben gevolg gegeven aan onze oproep om het programma van onze Friends-concerten in november mee samen te stellen. Daar zijn we heel blij mee! Zie de optie Friends in het menu hierboven. Komt u ook kijken en luisteren?
De Dommelecho is een jonge muziekvereniging waar jong en oud zich kunnen uitleven in hun muzikale liefhebberij. Enthousiast en creatief zoekt de Dommelecho steeds naar nieuwe inspiratie voor elk van haar orkesten. Zo blijft de harmonie steeds in beweging en zoekt ze haar weg naar plezier voor de muzikanten en plezier voor haar publiek.

We repeteren elke dinsdagavond in de Belleman. Kom gerust eens kijken!